Margana Yodha Samana Tembus lah awan, Menggelegar dikau bersama petir disana Hujami ibu bumi dengan hujan Bermuatan cinta ke sega...

PejuangMargana Yodha Samana
Tembus lah awan,
Menggelegar dikau bersama petir disana
Hujami ibu bumi dengan hujan
Bermuatan cinta ke segala

Margana Yodha Samana
Melesatlah progresif ke depan,
Lurus laiknya ampuh pusaka
Bersinar dengan kembang kejernihan
Berisikan presisi cahaya

Margana Yodha Samana
Melajulah, angkut semua bawaan
Jangan sendirian membelah samudera
Dan pada tiap-tiap kabin
Disitu engkau jadi nahkoda

Margana Yodha Samana
Berpaculah dalam patrap keajegan
Teguh dalam nilai dan derma
Berhimpun dalam indah kesejatian
Kebenaran di lubuk dwipa

Gresik 22 Mei 2018

0 komentar: